0896 845 123 / 0899 172 634 чат с оператор


Как правим тестовете?


Усилватели

Целта на тестовете, които провеждаме е максимално коректно сравнение на мощността на различните модели усилватели, при условия възможно най-близки до тези, при който ще бъдат екслоатирани в реални условия.
В духа на горното, захранването е изпълнено с 3 броя 100Ah акумулатора и тестов автомобил разполагащ с 80Ah акумулатор и 90А алтернатор. Захранващите кабели са 50кв см, акумулаторите са в перфектно състояние и се зареждат преди всеки тест. Бройката акумулатори, които се ползват в конкретния тест зависи от класа и мощността на усилвателя. Пример: усилвател с мощност до 300w при мостово свързване се тества само с един акумулатор и загасена кола, при усилвателите над 500w се ползват всички акумулатори, като при необходимост автомобила е запален по време на замерването. Спряхме се на тази методика тъй като условията са почти максималните, които един автомобил с неъпгрейднато захранване може да предложи и съответно резултатите са тези, който реално имат значение за нас. Като допълние към горното е важно да се отбележи, че при горната постановка захранващото напрежение нигога не e паднало под 11,9V, като само при най-маломощните усиватели то достига 12,3V.

Товара се състои от необходимата в конкретната ситуация бройка 1ом 150w/5% резистори, свързани по съответния начин, че да се получи желания активен товар.

Тестовия сигнал е 50Хз тон, записан специално за целта. Източника е среден клас авто CD player, избран с цел хармоничните изкривявания отново да са най-близко до тези при реалната експлоатация. Използването на 50Хз синусуида поставя малко по-високи изисквания към усилвателите, но разликата със стандартното замерване на 1КХз е незначителна в сравнение с разликата при домашните усилватели дължаща се на спецификата на захранванията им. Не на последно място този избор на честота поставя под един знаменател измерванията на моноблоците и друканалните замостени усилватели като същевременно е в честотния спектър, който е целеви при такова свързване.

Останалата част от постановката се състои от лаптоп обурудван с usb звукова карта, която при тест с "rightmark audio analyzer" показва следните резултати:


Повече от задоволително за целите ни ...
С помощта на realtime анализатора на THD в "Diagnostic System For Sound Fields" се отчита напрежението (ефективно) върху товара при момента, в който хармониците достигнат 1%. Тъй като товара ни е активен, тогава мощността е U^2/Rt при 12V/1% THD
Хармоничните изкривявания не са по-ниските 0,1% тъй като ниския клас усилватели обикновено имат проблем да се впишат в границите без значение нивото на усилване. Замерването при 10% е допълнително, просто за да покаже възможностите на усилвателя при по-голямо натоварване.

Всичко специфично относно конкретния тестван усилвател, което цифрите не могат да опишат, както и снимки на "съдържанието" под капака ще бъдат отблязани допълнително.
 
 
Суббаси

Идеята отново е обективно сравнениние на различните модели на база технически показатели. Пряко няма да бъде коментирано звученето на всеки бас, но резултатите от тестовете макар и косвено дават много полезна информация относно потенциала на последния.

Целите ни са да отбележим налягането, на което е способен всеки говорител на 3 измервани честоти - 30, 50 и 70Hz при предварително зададен максимален праг на хармонични изкривявания - 10% THD.
Подобно на немското "autohifi", ще бъде отбелязвана и мощността необходима за постигане на това максимално ниво. Акустичните оформлемия ще бъдат максимално логичните такива, чесно препоръчваните от производителя, като е възможно да се повтарят измерванията на даден говорител в няколко типа кутии.
Всички допълнителни моменти (механични шумове, ход на мембраната, изобщо механичен стрес), които са ни направили впечатление ще бъдат коментирани под техническите резултати.

Знаем всички замервания свалени по акустичен път изискват и акустична среда. Автомобила или което и да е помещение като такава са изключени като вариант тъй като резултатите са повлияни от прекалено много фактори и няма как да получим някаква последователност. Проблемите, които съпътстват подобни замервания въпреки еднаквите плеър, усилвател и разположение на суббаса и микрофона, са почти непреодолими и резултатите на отделните тествани говорители са много често несъпоставими. От друга страна безехова камера поддържаща най-ниската необходима ни честота (поне 30Хз) е просто мираж.
Как тестваме ние:
Единствения метод да се сравнят при еднакви условия толкова различни озвучителни тела е теста на открито при контрол на смущаващите фактори доколкото е възможно. В крайна сметка успяхме да намерим прилично голяма и много "тиха" площадка, всички големи предмети, около която са на разстояния над 10м във всички посоки и следователно няма как да повлияят на замерванията. Последното беше потвърдено след свалянето на гладка АЧХ без типичните хълмчета и завали дължащи се на отразени вълни.
Второ потвърждение беше и учудващото точната последователност при отчитане на 6-те dB разлика при замерване на 1 и 2м.

Останалата част от постановката включва два микрофона един използван за най-"малките" замервания и един spl датчик (Hyperdynamics Model 186) с практически неограничен диапазон. Двата микрофона за калибровани при честота 100Хз и практически нямат никакво разминаване в показанията в диапазона - 16-100Хз. Отчитащото устройство е отново лаптоп със същата usb звукова карта чиито възможности стават ясни от снимката по-горе. Софтуера отчитащ SPL нивата е ТrueRTA level 4. Хармочните изкривявания се отчитат с real time анализатора на "Diagnostic System For Sound Fields" (до 10-ти хармоник). Грешката следва да бъде далеч под 1dB във всяка ситуация.

Тествания суб разбира се е разположен на "земята", а микрофона е разположен на 2 метра от него и по такъв начин, че да бъде на еднакво разстояние от драйвера и порта (ако има такъв). Към получените резултатите се прибавят 6dB, които приравняват замерванията към 1 метър. Не мерим директно на един метър разстояние просто за да сме сигурни, че наляганията на драйвера и порта са "сумирани" правилно.

Тестовия усилвател е с мощност като за целта, но поне с 30-50% по-мощен отколкото е необходим за даден говорител.

Надяваме се да внесем малко яснота по непрестанните спорове и чудене какво може даден басов говорител :)