0896 845 123 / 0899 172 634 чат с оператор

Методи за плащане


След като поръчате стока(и) от www.CarAudio-BG.com , Вие попълвате формуляра за доставка, като към сумата за стоката ви се начислява и съответната сума за доставка (ако има такава) и на екрана ви се изчислява общата сума за плащане.

В зависимост от избрания от вас начин на доставка плащането е както следва:
 
 - Заплащане в бройс наложен платеж, на поръчаните и доставени стоки и/или услуги. Потребителят се          задължава да заплати в момента на доставката на КарАудио -БГ или на неговия представител/подизпълнител/куриер, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

 - Банков пътПотребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на "КарАудио-БГ " ЕООД, посочена в генерираната фактура.След като плащането бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка се изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

- Виртуален Пост Терминал:  Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал. След като транзакцията бъде потвърдена, КарАудио-БГ изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.  
 
- PayPal : КарАуио-БГ предлага разплащане и с PayPal. Акаунът на  фирмата е ground_zero_bulgaria@abv.bg  Чрез PayPal всеки, който притежава валиден е-мейл, може да направи превод на КарАудио-БГ. Инициаторът на превода трябва да притежава сметка в PayPal .
 
Защита на лични данни: КарАудио-БГ ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно личните данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.