0896 845 123 / 0899 172 634 чат с оператор

Ground Zero GZIA 2.85

RMS мощност:
2 x 60w / 4ома
2 x 85w / 2ома, 1 x 170w / 4ома bridge
HP/LP filters

2 години гаранция 214.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZIA 2.135

RMS мощност:
2 x 85w / 4ома
2 x 135w / 2ома, 1 x 270w / 4ома bridge
HP/LP filters

2 години гаранция 269.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZIA 2-240

RMS мощност:
2 x 150w / 4ома
2 x 235w / 2ома, 1 x 470w / 4ома bridge
HP/LP filters, Remote control (optional)

2 години гаранция 338.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZIA 4.120

RMS мощност:
4 x 70w / 4ома
4 x 120w / 2ома, 2 x 240w / 4ома bridge
HP/LP filters

2 години гаранция 378.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZIA 1.1150D

RMS мощност:
1 x 370w / 4ома
1 x 665w / 2ома, 1 x 1050w / 1ом
LP/Subsonic filters, BB, Remote control

2 години гаранция 558.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZIA 1.1500D

RMS мощност:
1 x 425w / 4ома
1 x 775w / 2ома, 1 x 1300w / 1ом
LP filter, BB, Remote control

2 години гаранция 639.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZIA 1.700

RMS мощност:
1 x 230w / 4ома
1 x 400w / 2ома, 1 x 630w / 1ом
LP filter, BB, Remote control

2 години гаранция 419.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZIA 1.2000D

RMS мощност:
1 x 750w / 4ома
1 x 1300w / 2ома, 1 x 1800w / 1ом
LP filter, BB, Remote control

2 години гаранция 846.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZTA 2255X-B

RMS мощност:
2 x 100w / 4ома
2 x 150w / 2ома, 1 x 500w / 4ома bridge
HP/LP/Subsonic filters, ДУ

2 години гаранция 414.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZTA 4230X-B

RMS мощност:
4 x 140w / 4ома
4 x 230w / 2ома, 2 x 460w / 4ома bridge
HP/LP/Subsonic filters

2 години гаранция 645.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZRA 2HD

RMS мощност:
2 x 285w / 4ома
2 x 450w / 2ома, 1 x 900w / 4ома bridge
HP/LP/Subsonic filters, BB, Remote control (optional)

2 години гаранция 559.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZRA 4HD

RMS мощност:
4 x 175w / 4ома
4 x 275w / 2ома, 2 x 550w / 4ома bridge
HP/LP filters, BB

2 години гаранция 699.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZHA MINI TWO

RMS мощност:
2 x 130w / 4ома
2 x 230w / 2ома, 1 x 460w /1oм
HP/LP/Subsonic filters, BB, Remote control

2 години гаранция 499.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZHA MINI FOUR

RMS мощност:
4 x 80w / 4ома
4 x 130w / 2ома, 2 x 260w /4oм
HP/LP/Subsonic filters, BB, Remote control

2 години гаранция 599.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZHA MINI FIVE

RMS мощност:
4 x 75w + 1 x 190w / 4ома
4 x 125w + 1 x 320w / 2ома
HP/LP/Subsonic filters, Remote control

2 години гаранция 782.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZHA MINI FIVE-DSP

RMS мощност:
4 x 75w + 1 x 190w / 4ома
4 x 125w + 1 x 320w / 2ома
HP/LP/Subsonic filters, Remote control, 8-channel DSP

2 години гаранция 1180.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZHA MINI ONE

RMS мощност:
1 x 220w / 4ома
1 x 390w / 2ома, 1 x 630w /1oм
LP/Subsonic filters, BB, Remote control, Hi-Level input

2 години гаранция 588.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZHA MINI ONE-K

RMS мощност:
1 x 340w / 4ома
1 x 600w / 2ома, 1 x 1000w /1oм
LP/Subsonic filters, BB, Remote control, Hi-Level input

2 години гаранция 684.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZUA 2.250SQ-PLUS

RMS мощност:
2 x 180w / 4ома, 2 x 320w / 2ома, 2 x 500w / 1ом
1 x 640w / 4oма bridge, 1 x 1000w / 2oма bridge
HP/LP/Subsonic filters, Remote control

2 години гаранция 1485.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZUA 4.150SQ-PLUS

RMS мощност:
4 x 110w / 4ома
4 x 190w / 2ома, 2 x 380w / 4ома bridge
HP/LP/Subsonic filters

2 години гаранция 1485.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZUA 6.200SQ-PLUS

RMS мощност:
4 x 110w / 4ома
4 x 190w / 2ома, 2 x 380w / 4ома bridge
HP/LP/Subsonic filters

2 години гаранция 2613.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZPA 2SQ

RMS мощност:
2 x 175w / 4ома, 2 x 315w / 2ома, 4 x 500w / 1oм
1 x 630w / 2oма, 1 х 1000w / 2ома
HP/LP/Subsonic filters

2 години гаранция 2546.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZPA 4SQ

RMS мощност:
4 x 125w / 4ома, 4 x 225w / 2ома, 4 x 350w / 1oм
2 x 450w / 2oма, 2 х 700w / 2ома
HP/LP/Subsonic filters

2 години гаранция 2840.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZPA Reference 2PURE

RMS мощност:
2 x 420w / 4ома, 2 x 750w / 2ома, 2 x 1150w / 1ом
1 x 1500w / 4oма bridge, 1 x 2300w / 2oма bridge
HP/LP/Subsonic filters, Remote control

2 години гаранция 6858.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero ULTRA A-2

RMS мощност:
2 x 200w / 4ома, 2 x 330w / 2ома, 2 x 450w / 1ом
1 x 660w / 4oма bridge, 1 x 900w / 2oма bridge

2 години гаранция 14910.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZCA 500.Q1

4-channel 1-ohm stable full range class D
RMS мощност:
4 x 185w / 4ома, 4 x 315w / 2oмa, 4 x 450w / 1ом
LP/HP/Subsonic filters

2 години гаранция 1239.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZCA 1500.M1

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 500w / 4ома, 1 x 500w / 2ома, 1 x 1350w / 1oм
LP/HP/Subsonic filters

2 години гаранция 640.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZCA 3000.M1

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 1600w / 2ома, 1 x 2600w / 1oм
LP/HP/Subsonic filters, BB

2 години гаранция 1070.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZCA 5.0SPL- M1

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 2800w / 2ома, 1 x 5600w / 1oм
LP/HP/Subsonic filters, BB

2 години гаранция 1760.00 1480.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи

Ground Zero GZCA 6000.M1

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 1850w / 4ома, 1 x 3250w / 2oм, 1 x 5000w / 1ом
LP/HP/Subsonic filters, BB

2 години гаранция 1689.00 лв
Безплатна доставка за цялата страна! Купи