0896 845 123 / 0899 172 634 чат с оператор

Soundigital SD400.4 EVO4.0

High efficient class D
RMS мощност:
4 x 74w / 4ома, 4 x 112w / 2oмa
LP/HP filters

2 години гаранция 290.00 лв

Soundigital SD800.4 EVO4.0

High efficient class D
RMS мощност:
4 x 147w / 4ома, 4 x 223w / 2oмa
LP/HP filters

2 години гаранция 490.00 лв

Soundigital SD 1200.1D EVO

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 474w / 4ома, 1 x 862w / 2oм, 1 x 1567w / 1om
LP/HP/Subsonic filters, BB

2 години гаранция 586.00 лв

Soundigital SD3000.1 EVO 4.0

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 1457w / 4ома, 1 x 2208w / 2oм, 1 х 3345 / 1ом
LP/HP/Subsonic filters, BB

2 години гаранция 1120.00 лв

Soundigital 5000.1 EVO 4.0 1ohm

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 3680w / 2ома, 1 x 5575w / 1oм
LP/HP/Subsonic filters, BB

2 години гаранция 1720.00 лв

Soundigital 8000.1 EVO 4.0 1ohm

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 5887w / 2ома, 1 x 8920w / 1oм
LP/HP/Subsonic filters, BB

2 години гаранция 2140.00 лв

Soundigital 12000.1 EVO 4.0 1ohm

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 8830w / 2ома, 1 x 13380w / 1oм
LP/HP/Subsonic filters, BB

2 години гаранция 2970.00 лв

Soundigital SD20000.1D POWER 1ohm

High efficient class D
RMS мощност:
1 x 11000w / 2ома, 1 x 20000w / 1oм
LP/HP/Subsonic filters, BB

2 години гаранция 5830.00 лв