0896 845 123 / 0899 172 634 чат с оператор

Sinustec SVB ANL

Sinustec SVB ANL

Още снимки

Характеристики

- ANL разпределителен блок с волтметър
- Вход: 1 x 50 mm² 
- Изходи: 2 x 35 mm²