0896 845 123 / 0899 172 634 чат с оператор

Pride Audio Mesh 8″

Pride Audio Mesh 8″

Още снимки

Характеристики

Предпазнa решеткa подходящa за всички 8" модели Pride Audio.