0896 845 123 / 0899 172 634 чат с оператор

Pride Audio Ground Block Diamond 2044

Pride Audio Ground Block Diamond 2044

Още снимки

Характеристики

- Разпределителен блок
- Вход: 2 x 50 mm² 
- Изходи: 4 x 25 mm²